VISIE

Als Mechels familiebedrijf, heeft Belven oog voor betrokkenheid en ontwikkeling. De open geest die nodig is om buitenlandse markten te veroveren, heeft bij Belven ook gezorgd voor betrokkenheid en engagement om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Belven is overtuigd dat de betrokkenheid ten aanzien van klanten, medewerkers en de samenleving het bedrijf verder kan doen groeien.
In 2012 richtte Belven op vraag van enkele geëngageerde medewerkers de Belven Foundation op, om samen goede doelen en sociale projecten te ondersteunen en het talent en ontwikkeling van jongeren te stimuleren.

 

MISSIE

 Investeren in educatie :

  • Als specialist in de productie en verkoop van kwartslag afsluiters stelt Belven scholen materiaal ter beschikking dat gebruikt kan worden in installaties die scholen opzetten tijdens hun leerplan. Op deze manier draagt Belven bij in de herwaardering van kleppen en afsluiters bij de schoolgaande jeugd.
  • Het in house Belven training center biedt de mogelijkheid opleidingen en workshops te organiseren voor 'toekomstige' en nieuwe medewerkers. Belven wil bijdragen tot de scholing en motivatie van jongeren en verzekert zo een nieuwe instroom van specialisten.
Verrijking van sociale leefwereld via sport : 
 
  • Belven is ervan overtuigd dat sport kan bijdragen tot een betere prestatie. 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. De stimulans om sport als uitlaatklep én bron van energie te promoten gebeurt niet alleen in het bedrijf zelf. Zo steunt Belven ook enkele externe sportinitiatieven.
  • Belven biedt de mogelijkheid aan zijn medewerkers voor deelname aan enkele sportacties met een hoge sociale waardering.

 

Stimuleren van jong talent :

Belven wil gepassioneerde en geengageerde jongeren steunen en stimuleren bij de ontwikkeling van hun talenten en het realiseren van hun dromen.

 
 

REALISATIES

2016-2017 :

Educatieven projecten van Gamrupa en Warme Gloed in Gambia.  Volg de projecten op de eerste rij via Belven medewerker Joeri.

2017 :

Sponsoring deelnemer Maraton NY 2017 t.v.v. Cliniclowns.  Lees hier het interview met Bart Lefever.